Tir Pendragon

"Het verhaal van Plato vertelt dat de mensheid
is als mensen in een grot. Ze zitten met ketens vast en kijken naar de schaduwen op de wand voor
hen. Totdat iemand naar de uitgang wordt gesleurd, het licht tegemoet, naar buiten, de echte wereld
in. Het echte leven tegemoet. Wie terugkeert wordt meestal niet geloofd......

Mijn aardse naam is Petra Surminski. Door de lichtwereld is mij in de eerste maand van 2012 de naam Tir Pendragon geschonken. Een naam die verbonden is met niet alleen mijn huidig leven maar de uitkomst is van de reis die mijn ziel gedurende vele levens heeft afgelegd. Na geboren te zijn met de oeroude vraag in mijn hart waarom leven bestaat, het waarom we hier zijn, en welke rol ik te spelen heb in deze wereld, nam mijn leven een definitieve drastische wending vanaf 1 januari 2012. 

De gespleten geest die voor die datum in mijn leven centraal stond ben ik gaan ervaren als een noodzaak om mijn zielsopdracht te kunnen ontdekken en uiteindelijk te kunnen gaan vervullen.

De tweestrijd tussen werkelijkheid en waan, tussen hart en hoofd en tussen mijn lager zelf en hoger zelf, bleek een verweven afspiegeling van het dualistisch principe dat in de beleving van de gehele mensheid in de oude wereld centraal staat. De mystieke weg die ik heb afgelegd heeft deze gespleten geest in eenheid gebracht en dient nu als basis om ook in het collectieve bewustzijn van de mensheid deze eenheid te helpen manifesteren.

De oeroude vragen die ik op deze mystieke weg meedroeg in mijn hart werden door de lichtwereld beantwoord en leerde ik begrijpen op een wijze die ik niet had kunnen voorzien. Langzaam maar zeker werd het landschap groter en het achterliggende doel zichtbaar van de verwevenheid tussen mijn ervaringen,  de reden van mijn gespleten open geest, mijn leven, de 'toekomstige' evolutie van de mensheid en het evoluerende bewustzijn van de kosmos zelf.

Het boek, Aeon van Avalon ( Het tijdperk Avalon ), is het begin van de blauwdruk van een nieuw tijdperk en geeft een inkijk in de mystieke wereld die ik hierin bewandel.