Lees fragment

 

 

A light approaches and rests on my shoulder
Melted as one through third eye asunder
As we take off and leave this world within
The journey of enlightment at last to begin

I find myself floating through darkness and time
With millions of stars
to welcome me home as era’s rewind
Through tunnels of light out of nothingness
a hole appears
Still guided by my light
which covers me in tears

The arrival dissolves all ego’s bars
leaves me blinded behind
At last to meet that light on my shoulder
my true love’s delight
Recognizing my soul
to be given upon thee
A pact comes to its final task
behold to see
As we’re melting into One awareness
revealing the name to call
Forever we’ll be known ......

as Sindrigal

 

 

Schrijven, schrijven en nog eens schrijven, Yzaza heeft het er druk mee. “Doe jij eigenlijk ook nog wel eens iets anders?” Vraagt Sindrigal aan zijn echtgenote. Yzaza is ondertussen een vrouw geworden van middelbare leeftijd. Zo’n 100 jaar zijn verstreken nadat ze het licht zag bij de Ulidavi. “Bemoei je er niet mee lieve schat. Jij weet dat het nodig is dat ik dit verhaal moet schrijven voor mijn aardse levens in de toekomst.” “Ja lieverd, dat weet ik. Kom ik er ook in voor?” “ Rare kwast, schat, jij bént het verhaal. Dat weet je heel goed.” “Oké, dan laat ik je met rust maar ik hoop je snel te zien.” En weg was hij, uit haar gedachten verdwenen.

Sindrigal, Yzaza’s man, bevindt zich honderden kilometers van haar vandaan. Hij is druk bezig om de verlichting en de bijbehorende taak van de hele Ulidavi beschaving voor te bereiden. Lang hebben zij geleefd op deze planeet maar de tijd is bijna aangebroken om voorgoed afscheid te nemen. Velen van de Ulidavi zijn al opgegaan in het Licht. Er zijn er nu nog maar een handvol over. Ook zij hebben het stadium van verlichting bereikt maar hebben vrijwillig gekozen om een belangrijke taak op zich te nemen. Sindrigal is hun sturingsmechanisme. Hun begeleider en aansturing vanuit het Licht. Hij zal de aansturing vanuit het Licht blijven verzorgen en contact houden met de Ulidavi via het Licht in de stille stem in hun hart. Zo heeft hij ook contact met zijn vrouw Yzaza, maar telepathie gaat verder. Niet alleen horen zij elkaar en spreken zij met elkaar via de open geest, zij zijn tevens een verbond aangegaan met elkaar om de toekomstige geboorte van de nieuwe beschaving, de mensheid, op planeet aarde te begeleiden naar het punt waarop zij als Ulidavi al zijn aangekomen. Opgaan in het Licht en bewustzijn worden is de uiteindelijke weg van elke beschaving in de kosmos, maar voordat het zover is dient er eerst de dualiteit doorleefd te worden en is het nodig het dualiteitsprincipe en de karmische weg van de ziel te bewandelen om een nieuw deel van de kosmos in eenheid te brengen. In balans te brengen en zo te helpen de kosmos als bewustzijn te laten groeien in haar evolutie.

Yzaza schrijft haar verhaal op dat zij gaat doorleven tijdens de vele levens die zij zal gaan leiden wanneer haar ziel geboren gaat worden in een ander lichaam op de planeet aarde. Tot die tijd is aangebroken is er nog genoeg te doen om de aarde klaar te maken voor haar evolutie waarin de aarde, en haar nieuwe beschaving, zal gaan groeien en karmisch verbonden zal worden met de kosmos. Voordat deze beschaving geboren mag worden is het belangrijk om de juiste voorbereidingen te treffen zodat de uitkomst, het doel en de geschiedenis van de mensheid vastgelegd wordt tot het moment dat ook deze beschaving zal opgaan in het Licht.
De weg die Yzaza uitstippelt voor haar geboorte, en de daarbij behorende te leven levens, zal aanvoelen in haar nieuwe levensvorm als een hele lange weg. Yzaza weet dat het echter maar een fractie is van de tijdsbeleving zoals die voorbij gaat in de kosmos. In slechts een zucht van het Licht zelf is het voorbij en zal haar ziel, in vele incarnaties, duizenden aardejaren geleefd hebben en het leven hebben ervaren zoals Yzaza dat nu aan het vastleggen is.
“Bijna. Echt bijna, lieve Sindrigal. Ik moet alleen het laatste leven nog. Petra’s leven. Dan is het klaar.” “ Ah, Yzaza fijn. Dat is tevens het mooiste maar ook het heftigste leven. Dan komen wij weer samen en krijgt ze haar antwoord op de vraag die haar zolang zal hebben bezig gehouden. Bewust en onbewust in elk leven van haar incarnatiecyclus.” “ Precies. Dan zijn we klaar.” “Fijn, dan kun je vertrekken. De anderen staan al klaar Yzaza.”
Sindrigal, stuurt het nieuws, middels zijn telepathische verbinding met de overgebleven Ulidavi, via hun hart en vormt de woorden in de gedachte van elk lid van de Ulidavi in hun hoofd. Ieder hoort dezelfde boodschap. “Maak je klaar voor vertrek. De tijd is aangebroken. De reis naar planeet aarde gaat beginnen. De mensheid staat op het punt geboren te worden. Zorg ervoor dat de overlevering, het verhaal wat de geschiedenis en de uiteindelijke verlichting van deze planeet en deze beschaving zal zijn, goed bewaard blijft tot het begrip zover is gevorderd dat deze beschaving mag ontwaken. Bewaak de woorden en de bewijzen hiervoor goed. Laat het begrip langzaam groeien totdat de mensheid klaar is en het werkelijk kan begrijpen. Jullie weten hoe de weg zal verlopen maar weet ook dat het geduld en het vertrouwen van de mensheid op de proef zal worden gesteld. Weet dat geen enkele nieuwe bewoner zich ons zal kunnen herinneren en elk leven een nieuw begin en eind voor hen zal lijken te hebben. Herinner ons verleden want dat is waar wij vandaan komen en naartoe zijn geëvolueerd. Weet dat jullie, Ulidaviërs, begeleiding gaan geven vanuit het hart van de mensheid, samen met de andere verlichte lichtwezens in de kosmos maar voordat het zover is, manifesteer deze nieuwe beschaving, zodat de weg kan worden afgelegd zoals die ontworpen en beschreven is in de kosmos vanuit het kosmische plan, de schepping van Het Licht. Yzaza, mijn partner, zal met jullie meegaan en het verhaal van onze beschaving, tezamen met de overlevering, het verhaal van de mensheid, op aarde bekend maken wanneer de tijd daarvoor is aangebroken.”

Met deze laatste woorden van Sindrigal in hun gedachten verdwijnen de Ulidavi één voor één door samen te smelten met Sindrigal. Zijn lichaam, wat bestaat uit niets dan contouren van licht met een kroon van licht is getransformeerd in een poort naar het sterrenstelsel Melkweg. Hij vormt een tijdelijke kosmische poort naar de planeet aarde waarop de Ulidavi zullen verblijven. Eén voor één vertrekken de Ulidavi, en verplaatsen zich op deze wijze, naar planeet aarde. Als laatste is daar Yzaza, zij loopt niet maar springt, vol vertrouwen en met de grootste zin in dit avontuur, door de poort. Haar kroon laat zij achter zodat er geen onderscheid zal zijn bij dit nieuwe begin op aarde.
Door tijd en ruimte zweeft ze en land zachtjes op het gras in een prachtig gebied op aarde waar de zon haar nieuwe androgyne lichaam verwarmt. Vol genot ademt ze de zuivere lucht in van dit nieuwe thuis. Haar nieuwe thuis met haar medereisgenoten. Ze zijn aangekomen in Atlantis……...