Leven in Verbinding


 Het ritme van de zon is van grote invloed op de natuur en vormt op aarde haar seizoenen. De kracht van de warmte, het vuur van de zon, de wind en het water laten dat wat de mens nodig heeft om te leven op aarde groeien en opbloeien. Laat het telkens weer opnieuw los en creëert zo ruimte voor nieuwe groei. In de natuur vinden we iets wat we echt nodig hebben. In de natuur verstillen we en komen we tot rust. In de natuur aarden we. Hier treden we in verbinding met onszelf, de aarde en de kosmos.

In Avalon bevinden we ons in non-dualistisch evenwicht en staan we in open verbinding met de kosmos. Zo boven is beneden en zo beneden is boven. We ontvangen niet alleen inspiratie maar ook healing en kracht vanuit het Licht. De lichtwereld begeleid ons daarbij vanuit ons hart in onze gedachtewereld op onze reis. Juist om vanuit deze geïnspireerde open verbinding in het contact met de kosmos op aarde te manifesteren is het belangrijk om onze verbinding met de aarde te onderhouden. Om in verbinding te aarden zodat afgevoerd kan worden wat we niet meer nodig hebben en zo ruimte gecreëerd kan worden voor de manifestatie van nieuwe creaties, inzichten en processen die leiden tot bewustzijnsgroei en begrip. Hierdoor blijft de balans en de stroming gewaarborgd om als instrument te kunnen creëren in vaste vormen op aarde.

Deze twee werelden, de aarde en de kosmos komen samen in ons hart. Ons hart inspireert onze gedachtewereld middels de vanuit de kosmos geïnspireerde intuïtieve stille stem, de stem van het licht. Vanuit deze visie is het fijn af te stemmen op het ritme van de zon, de maan en de beweging van kosmos. Tijdens deze afstemming en verbinding zowel fysiek als geestelijk, zaaien we, oogsten we en laten we los wat we niet meer nodig hebben. Deze manier van leven maakt de verbindingen krachtiger en creëert begrip in en voor onze leefwereld wat leid tot verinnerlijkte rust en balans.   
We laten daarvoor in het nieuwe tijdperk Avalon vanuit respect en dankbaarheid voor de inzichten en tijdgebonden verklaringen die de geschiedenis ons heeft gegeven middels de patriarchale en matriarchale verdeelde oud-aardse geloofsstructuren los. Een androgyne staat van zijn vanuit de oorspronkelijke herinnerde eenheid is waar we naar terugkeren die aan de wieg stond en staat van ons bestaan als mens. 

 

 

In de beweging van de kosmos zijn er met name, naast de 13 manen cyclus, 8 transitie-momenten van de zon extra sterk van invloed op de aarde en zijn verweven met ons lichaam en onze geest. 

De wijze waarop men extra krachtig en bewust in verbinding kan treden tijdens deze natuurlijke transitie-momenten is eindeloos. Zoveel mensen zoveel vormen. Elke wijze die vanuit het ééngeworden hart geïnspireerd wordt weergegeven is dynamisch en past zich naadloos aan de situatie, het proces en de interesse waarin de mens zich in dat moment bevindt, aan. Vanuit deze visie worden er daarom geen invullingen gegeven op welke wijze stil te staan om in bewuste verbinding te treden tijdens deze momenten van verbinding tussen mens, kosmos, de cyclus van de aarde, de zon en haar natuurlijke creatie. 

In het ritme van de aarde, de seizoenen, de cyclus van de zon, de maan en de de sterren verbinden we ons vanuit het hart op onze eigen geïnspireerde en natuurlijke wijze. We dansen in het ritme van de kosmos vanuit non-dualistisch evenwicht in eenheid en begrip vanuit Liefde-Wijsheid. In de lente zaaien we. In de zomer oogsten we. In de herfst evalueren we, laten we los wat we niet meer nodig hebben en in de winter is het tijd voor rust. In dit ritme creëren we nieuwe ruimte en daarmee groeit inzicht en begrip in onszelf. Leven vanuit deze afstemming en eenvoud brengt evenwicht en rust. Vanuit deze verinnerlijkte balans en rust genieten we van het leven en staan we in open verbinding vanuit steeds ruimer wordend begrip voor de hele schepping. Hierdoor scheppen we ruimte voor groei in het bewustzijn van de kosmos, de aarde, in onszelf als individu en als gehele beschaving als één kosmisch verweven heelheid.