Herfst - Evenwicht

23 September - 21 Maart 

Noordelijk halfrond - Zuidelijk halfrond

 

 

De balans in de natuur is wedergekeerd. Het moment van evenwicht in ons en in de natuur is opnieuw aangebroken. We worden weer herinnert aan de in eenheid gebrachte wereld van een voorheen dualistische wereld. De balans in onze leefwereld zowel in wat we zien als wat we voelen, ervaren en innerlijk weten word bekrachtigd. De zichtbare werking van het licht in dag en nacht is weer evenredig. De dans van het evenwicht word gevoeld en luid het begin van de herfst in.
 
De natuur voed zich met de laatste resten van de vruchten en gaven van de oogsttijd en verwerkt het tot voeding voor de bomen, planten en andere natuurlijke bronnen. We zien het gemak waarin de aarde begint los te laten. De bladeren verkleuren en de geur van rijpheid en verval herinnert ons dat we naar binnen gaan keren. De wind blaast door onze overrijpe oogst en laat ons zien wat we niet meer mee gaan nemen in onze volgende cyclus. We staan stil bij wat ons geïnspireerde werk ons geboden heeft. Wat de lessen en inzichten zijn van onze creaties. Bovenal staan we stil bij de geschenken van de natuur en wat we zelf hebben gecreëerd om inzicht en begrip te kunnen krijgen om te groeien en ons te ont-wikkelen. Dat we op een hoger niveau hierdoor weer kunnen starten in een volgende cyclus op onze weg naar éénwording met het licht.  
 
Het licht geeft ruimte aan de nacht. Het voltooide leven zal zich nu langzaam gaan terugtrekken. De tijd is nu aangebroken om bewust te danken vanuit begrip voor alles wat ons gegeven is. We hebben ons tegoed gedaan aan alles wat de aarde en de kosmos ons heeft gegeven. We danken het licht in ons hart wat ons heeft laten inspireren en ont-wikkelen. We danken voor het zorgdragen van onze ingegeven wensen, onze ideeën en het vormgeven hieraan op de manier zoals het Licht dat heeft gewenst en geven ons over aan de stille stem van ons hart. Op onze eigen manier staan we stil tijdens dit proces bij wat we ervaren hebben. Vanuit de in evenwicht gebrachte leef en belevingswereld richten we ons voorzichtig naar binnen en beginnen we te zien welke wortels losgetrokken zijn van onze ziel waarvan we afscheid mogen gaan nemen.