Lente - Evenwicht

21 Maart - 23 September

Noordelijk halfrond - Zuidelijk halfrond

 

 

Lente! De tijd van zaaien en nieuw leven.
 Het Licht stroomt door het hart van de natuur en maakt de aarde wakker. De zon geeft nieuwe kracht en verwarmt de aarde meer en meer waardoor de natuur verder ontwaakt en weer in volle bloei komt te staan. De krokusjes, hyacintjes en narcissen staan in bloei. De bloesems en knopjes beginnen te ontluiken aan de bomen. Nog even en de natuur ontploft in al haar schoonheid en kracht. Ook het dierenrijk word wakker en de eerste geluiden van nieuw geboren vogeltjes, lammetjes en ander leven laten horen dat ze ontwaakt zijn op aarde. Ook wij mogen verder ontwaken met een vernieuwde balans.
 
Dit is het moment van het grote evenwicht. Op deze bijzondere dag van balans van donker en licht, de symbolische afspiegeling van het gerealiseerde non-dualistisch evenwicht, is het het licht van de zon net zo krachtig als het donkerte van de nacht. Dag en de nacht zijn exact even lang op aarde en in volmaakt evenwicht. Het is een moment van bewuste herinnering van onze manifestatie van eenheid geleid vanuit de kosmos in ons bewustzijn als onderdeel van de kosmische evolutie die deze eenheid en balans op aarde laat zien, voelen en ervaren. Dit moment laat ons het in evenwicht gebrachte bewustzijn in haar natuurlijke staat van Zijn bewust ervaren tijdens deze bijzondere tijd.  


Onze ont-wikkelde ideeën en inspiraties beginnen nu concretere vormen aan te nemen. De inspiratie van de Nieuwe Dageraad wordt omgezet in uitvoerbare ideeën. Daarbij groeit ook de ervaring van de werking van het licht wat ons leidt in de stroming en synchroniciteit van ons handelen als instrument van de kosmos. Onze motivatie en bereidheid tot manifestatie stijgt om de inspiratie om te zetten in vaste vorm op aarde. We beginnen hieraan of maken ons klaar voor de volgende stap binnen het werk wat we te doen hebben. We planten de zaden in de natuur die ons zullen gaan voeden. We verzorgen ze met liefde-wijsheid en geven ze water, zuurstof en liefdevolle aandacht om ze te laten groeien in het licht en de warmte van de zon in het natuurlijk ritme van de ontluikende aarde.