Nieuwe Dageraad

1 Februari - 1 Augustus

Noordelijk halfrond - Zuideljk halfrond

 

 

Wanneer de eerste sneeuwklokjes weer hun kopjes uit de aarde opsteken en de eerste zonnestralen de bodem van de aarde verwarmen is de tijd aangebroken om te ontdekken welke nieuwe inspirerende inzichten en ideeën die versluierd lagen te wachten in ons bewustzijn op ons pad mogen gaan verschijnen.
 
De nieuwe dageraad is aangebroken. De vernieuwing in de natuur en in ons leven laat zich voorzichtig aan ons zien. Zij streelt zacht onze geest en inspiratie en maakt ons zachtjes wakker. Met geduld en begrip kijkt het of we klaar zijn om opnieuw te ontwaken. Het is een tijd om onze blik naar binnen te gaan verleggen naar de buitenwereld. Te ontsluieren welke nieuwe ideeën die ondergronds in ons onderbewuste hebben gebroed ten tijde van de rustperiode hebben geworteld.

Nieuwe ideeën worden via kosmische inspiratie toegefluisterd vanuit de stille stem van ons hart in onze gedachtewereld. Ze sporen ons aan en stimuleren ons op verschillende wijze om het proces van schepping en creatie inwerking te zetten. De begeleiding van de lichtwereld helpt ons deze inspiratie te vangen en te vertalen in onze gedachte. We luisteren naar haar aansturing vanuit het verenigde hart dat vandaaruit ingeeft wat we te doen hebben. Om datgene vorm te kunnen gaan geven waarvoor we de talenten en gaven hebben meegekregen in de volgende cyclus van manifestatie die is aangebroken en hebben ont-wikkeld op de weg van onze ziel.
 
Dit is een tijd om aan het einde van de winter ons te verblijden, te verwonderen en te genieten van de eerste tekenen van het wakker worden van de natuur op aarde. De natuur ontwaakt voorzichtig maar resoluut in de buitenwereld en in ons hart waarin we ons leven leiden vanuit eenheid en met groeiend begrip. De nieuwe cyclus van de zon verwarmd met haar zachte streling ons hart, lichaam en de aarde en herinnert ons aan onze verwevenheid met de wereld in ons, onder ons en boven ons.  Ze laat ons herinneren dat er een nieuw begin aanbreekt in onze onlosmakelijk verbinding met de kosmos en haar creatie van de belevingswereld waarvan we deel uitmaken om onze ware potentie en zielsopdracht steeds helderder en bewuster aan ons te onthullen.