Oogsttijd

1 Augustus - 1 Februari

Noordelijk halfrond - Zuidelijk halfrond

 

 

De aarde biedt ons haar gulle gave. Het is de tijd om te oogsten. Te vieren en te genieten van wat de aarde ons in deze fase geeft. Het is een tijd van overvloed. De natuur voedt ons op alle mogelijke manieren en laat ons genieten van het heerlijkste fruit, de groenten en het graan. Zij voedt onvoorwaardelijk ons lichaam zonder verwachting, volledig belangeloos en oordeelloos. De cyclus van de natuur op aarde geeft in ons leven wat we nodig hebben. We mogen genieten van de aarde en staan bewust stil bij het harde werk wat we verricht hebben. We mogen ontvangen en van haar genieten. We mogen nemen wat we nodig hebben zolang we in evenwicht met haar omgaan en de aarde liefdevol vanuit begrip voor haar schepping benaderen. 

Tegelijkertijd staan we stil bij de oogst van onze eigen inspiratie. We mogen het resultaat van onze ideeën die we ten uitvoer hebben gebracht ten volle ervaren en oogsten. We plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten van onze inzet en ons harde werk. In het volle licht genieten we samen van alles wat het het leven in verbinding met het natuurlijk ritme van de kosmos ons heeft gebracht. Genieten we en delen we wat onze inzichten en inspiratie ons heeft geschonken in zijn vele vormen.

Vanuit de afstemming op onze innerlijke natuur geven we ons in de uiterlijke wereld over aan haar gave. Bewust van de laatste fase voordat de schaduwtijd weer langer wordt dan dat het licht om ons heen schijnt. Haar werk is voor deze cyclus bijna voltooid. In deze wetenschap vieren we haar gave en onze gemanifesteerde kosmische inspiratie. We staan stil dat we hier op aarde meedraaien in de oneindige beweging van de kosmos en het leven in het ritme van haar evolutionaire dans. Bewust dat we in verbondenheid zowel in bewustzijn als in de stof in eenheid mogen leven. We vieren dat we onszelf, in het bijzonder in de oogsttijd, hierin in onze volle potentie en in alle veelzijdigheid vanuit vredige rust in liefde-wijsheid mogen laten zien.

De kracht van het Licht heeft haar schepping voortgebracht. We hebben onze taak die de schepping aan ons in elke cyclus meer en meer begripsvol onthuld omarmd, gevoed en verwezenlijkt.