Vallende Bladeren

31 Oktober - 30 April

Noordelijk halfrond - Zuidelijk halfrond

 

 

Het grote loslaten voltrekt zich.  De aarde maakt zich op voor rust en laat los wat het niet meer nodig heeft. Het werk van de zon is gedaan en de vruchten zijn geoogst. De doorstroming van voeding in de bladeren is verbroken en de wind blaast ze naar hun laatste rustplaats. De aarde neemt op en ruimt op.
 
We treden verder in de voetsporen van het ritme van de natuur en keren onze blik naar binnen. We kijken dieper in onszelf en blazen weg wat we niet meer nodig hebben. De schoonmaak is begonnen en creëren ruimte. Ruimte voor wanneer de tijd voor de manifestatie van nieuwe inspiratie weer aanvangt. We nemen afscheid van de buitenwereld en verwelkomen onze binnenwereld. We ontbloten de wortels van onze ziel verder en verlossen ons van de karmische ballast die we met ons meedroegen. We voelen ons door dit proces met elke cyclus lichter worden. De verkregen inzichten maken ons klaar voor een nieuwe cyclus op een hoger niveau. De wind blaast in ons de oude losgelaten karmische doorleefde stukken, samen met de bladeren om ons heen, weg. Nu is het onze tijd om te geven aan de aarde vanuit het donker terug aan het Licht. 
 
Dit is de tijd dat ons kanaal, de verbinding met de kosmos en de lichtwereld volledig openstaat. We treden in deze donkere tijd nog bewuster met haar in contact. Bewust in het resterende daglicht en onbewust in onze dromen. We weten in ons hart dat we gezien en gehoord worden. Het Licht bepaalt wat we bewust en onbewust mogen ervaren. We leven in de wetenschap dat we op onze eigen wijze inzicht gaan ontvangen op de wijze zoals het Licht dat wenst. Samen met de aarde bereiden we ons voor op verinnerlijking, integratie en de rust in de wetenschap dat alleen door doorleving ruimte gecreëerd kan worden en middels dit proces ons begrip kan groeien en daarmee ons bewustzijn zal toenemen. Hiermee scheppen we in overeenstemming met de kosmos samen een nieuwe voedingsbodem om verder te kunnen groeien vanuit eenheid op de weg van onze ziel terug naar het licht.