Zomer Zonnewende

21 Juni - 21 December

Noordelijk halfrond - Zuidelijk halfrond

 

 

Nu de natuur is opgebloeid in een zee van kleuren, geuren en kwetterende vogels, gonzende bijen en fladderende vlinders is de kracht en de warmte van de zon op haar hoogtepunt aangekomen. Het leven word gevierd en gevoeld in al haar schoonheid. Het spel van het ritme van de aarde word gespeeld en voert ons naar buiten. De zomer begint. Tijd voor genieten in overvloed.

Nu de cyclus van de zon op haar krachtigst is betekend dit dat het moment is aangebroken dat de kracht van haar vuur weer gaat afnemen. Dit is het moment van de Zomer Zonnewende. De langste dag is aangebroken. De kortste nacht geeft aan dat hierna de schaduwtijd van de donkere nachten weer gaat toenemen.  
Het keerpunt is onvermijdelijk in de cyclus van de natuur en noodzakelijk om de balans te bewaren op aarde. Het licht heeft haar werk volbracht. Ze heeft de aarde ontwaakt en al het leven wat daarop geschapen is. Zij geeft nu ruimte aan de volgende fase. Vanaf nu zal het licht weer in haar kracht gaan afnemen om uiteindelijk weer in de rust zich voor te bereiden op haar wedergeboorte in een nieuwe cyclus.

Deze tijd van het lange licht brengt ons naar buiten, samenwerken en laat ons werk en opgedane wijsheid met anderen delen. Het lange licht geeft ons tijd om onze vruchten te zien rijpen en onze talenten en vormgegeven creaties tot wasdom te zien opbloeien in al haar kleuren en vormen. We beginnen te begrijpen en te zien wat onze zaadjes hebben voortgebracht in de lente. Wat onze inspiratie ons heeft geopenbaard. We genieten voluit van de uitvoering van ons werk, de realisatie van onze zielsopdracht in alle fases die hierin doorlopen dienen te worden in elke nieuwe cyclus die ons dieper inzicht en verruimend bewustzijn verschaft.  In dit innerlijk en uiterlijk werk, in de manifestatie van onze inspiratie, beginnen de vruchten rijp te worden en kunnen we de rijpende vruchten als vergaarde wijsheid in ons werk en in ons leven beginnen te plukken en in dankbaarheid gaan verzamelen.